Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

BaO tác dụng được với các chất nào sau đây?

Câu 209861: BaO tác dụng được với các chất nào sau đây?

A. P2O5, CuO, CO.

B. H2O, NO, KOH.

C. H2O, H2CO3, CO2.

D. NaOH, SO3, HCl.

Câu hỏi : 209861

Phương pháp giải:

BaO là một oxit bazơ tan, có khả năng tác dụng với nước, oxit axit, axit tạo thành muối và nước.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  BaO là một oxit bazơ tan, có khả năng tác dụng với nước, oxit axit, axit tạo thành muối và nước.

  BaO + H2O → Ba(OH)2

  BaO + H2CO3 → BaCO3↓ + H2O

  BaO + CO2 → BaCO3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com