Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt một hạt đậu mới nảy mầm ở vị trí nằm ngang, sau thời gian thân cây cong lên còn rễ cây cong xuống. hiện tượng này được gọi là:

Câu 209866: Đặt một hạt đậu mới nảy mầm ở vị trí nằm ngang, sau thời gian thân cây cong lên còn rễ cây cong xuống. hiện tượng này được gọi là:

A. Thân cây có tính hướng đất âm còn rễ cây có tính hướng đất dương

B. Thân cây có tính hương đất dương còn rễ cây có tính hướng đất âm

C. Thân cây và rễ cây đều hướng đất dương

D. Thân cây và rễ cây đều có tính hướng đất âm

Câu hỏi : 209866
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thân cây cong lên trên đây là hướng đất (hướng trọng lực) âm , rễ cây hướng xuống dưới đây là hướng đất dương.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com