Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC và các mệnh đề

\((I){\text{  }}\cos \dfrac{{B + C}}{2} = \sin \dfrac{A}{2}\)

\((II){\text{  }}\tan \dfrac{{A + B}}{2}.\tan \dfrac{C}{2} = 1\)

\((III){\text{  }}\cos (A + B - C) = \cos 2C\)

Mệnh đề nào đúng:

Câu 210394: Cho tam giác ABC và các mệnh đề


\((I){\text{  }}\cos \dfrac{{B + C}}{2} = \sin \dfrac{A}{2}\)


\((II){\text{  }}\tan \dfrac{{A + B}}{2}.\tan \dfrac{C}{2} = 1\)


\((III){\text{  }}\cos (A + B - C) = \cos 2C\)


Mệnh đề nào đúng:

A. Chỉ I

B. II và III

C. I và II 

D. Chỉ III

Câu hỏi : 210394
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  \(\hat A + \hat B + \hat C = {180^0} \Rightarrow \cos \dfrac{{B + C}}{2} = \cos \left( {{{90}^0} - \dfrac{A}{2}} \right) = \sin \dfrac{A}{2}\). (I) đúng

  \((II){\text{  }}\tan \dfrac{{A + B}}{2}.\tan \dfrac{C}{2} = \tan ({90^0} - \dfrac{C}{2}).\tan \dfrac{C}{2} = \cot \dfrac{C}{2}.\tan \dfrac{C}{2} = 1\). (II) đúng

  \((III){\text{  }}\cos (A + B - C) = \cos \left( {{{180}^0} - 2C} \right) =  - \cos 2C\). (III) sai

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com