Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai tổ công nhân dự định làm chung 1 công việc trong 12 giờ. Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm công việc khác, tổ thứ hai làm một mình phần công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi tổ thứ hai nếu làm một mình trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó.

Câu 211222: Hai tổ công nhân dự định làm chung 1 công việc trong 12 giờ. Họ làm chung với nhau trong 4 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm công việc khác, tổ thứ hai làm một mình phần công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi tổ thứ hai nếu làm một mình trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó.

A. 24 giờ

B. 60  giờ

C. 36  giờ

D. 15 giờ

Câu hỏi : 211222
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  Gọi thời gian tổ thứ nhất làm 1 mình xong công việc là x (giờ) (x > 12)

  Gọi thời gian tổ 2 làm một mình xong công việc là y (giờ) (y > 12)

  1 giờ tổ 1 làm được số phần công việc là \(\frac{1}{x}\)(công việc)

  1 giờ tổ 2 làm được số phần công việc là \(\frac{1}{y}\)(công việc)

  Hai tổ làm chung thì 12 giờ xong công việc nên ta có phương trình \(12.\frac{1}{x}+12.\frac{1}{y}=1\)   (1)

  Theo đề bài họ làm chung 4 giờ thì tổ thứ nhất được điều đi làm công việc khác , tổ thứ hai làm 1 mình xong phần công việc còn lại trong 10 giờ vậy tổ 1 làm 4 giờ và tổ 2 làm 14 giờ thì xong công việc, Ta có phương trình \(4.\frac{1}{x}+14.\frac{1}{y}=1\)     (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

  \(\left\{ \begin{array}{l}4.\frac{1}{x} + 14.\frac{1}{y} = 1\\12.\frac{1}{x} + 12.\frac{1}{y} = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{1}{x} = \frac{1}{{60}}\\\frac{1}{y} = \frac{1}{{15}}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 60\,\,\,\left( {tm} \right)\\y = 15\,\,\,\left( {tm} \right)\end{array} \right.\)

  Vậy thời gian tổ 2 làm 1 mình xong công việc là 15 giờ.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com