Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tích phân \(I = \int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {{{\left( {1 - \cos x} \right)}^n}\sin xdx} \) bằng:

Câu 210615: Tính tích phân \(I = \int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {{{\left( {1 - \cos x} \right)}^n}\sin xdx} \) bằng:

A. \(I = {1 \over {n + 1}}\)

B. \(I = {1 \over {n - 1}}\)

C. \(I = {1 \over {2n}}\)

D. \(I = {1 \over n}\)

Câu hỏi : 210615
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết

  Đặt \(t = 1 - \cos x \Rightarrow dt = \sin xdx\)

  Đổi cận:

  Khi đó \(I = \int\limits_0^1 {{t^n}dt}  = \left. {{{{t^{n + 1}}} \over {n + 1}}} \right|_0^1 = {1 \over {n + 1}}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com