Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng \(2a\) và có các mặt bên đều là hình vuông. Tính theo \(a\) thể tích khối lăng trụ đã cho.

Câu 211122: Cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng \(2a\) và có các mặt bên đều là hình vuông. Tính theo \(a\) thể tích khối lăng trụ đã cho.

A. \(\dfrac{{2{a^3}\sqrt 2 }}{3}\)

B. \(3{a^3}\sqrt 2 \)

C. \(\dfrac{{2{a^3}\sqrt 2 }}{4}\)

D. \(2{a^3}\sqrt 3 \)

Câu hỏi : 211122
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương pháp: Hình lăng trụ tam giác đều thì có đáy là tam giác đều và cạnh bên vuông góc với mặt phẳng đáy

  Cách giải

  Vì các mặt bên của lăng trụ là hình vuông nên lăng trụ có chiều cao \(h = 2a\)

  Vì lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh \(2a\) nên lăng trụ có diện tích đáy \(S = \dfrac{{{{\left( {2a} \right)}^2}\sqrt 3 }}{4}\)

  Thể tích lăng trụ là \(V = Sh = 2{a^3}\sqrt 3 \)

  Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com