Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Saccarozơ là chất không điện li vì:

Câu 211442: Saccarozơ là chất không điện li vì:

A. Phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện.

B. Phân tử saccarozơ không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.

C. Phân tử saccrozơ không có khả năng hiđrat hoá với dung môi nước.

D. Tất cả các lí do.

Câu hỏi : 211442

Phương pháp giải:

Lý thuyết về sự điện li.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Saccarozơ là chất không điện li vì:

  - Phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện.

  - Phân tử saccarozơ không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.

  - Phân tử saccrozơ không có khả năng hiđrat hoá với dung môi nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com