Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho ba vectơ 

\(\vec a = (1;m;2),\vec b = (m + 1;2;1)\) và \(\vec c = (0;m - 2;2)\). Giá trị  m bằng bao nhiêu để ba vectơ \(\vec a,\vec b,\vec c\) đồng phẳng.

Câu 211538: Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz, cho ba vectơ 


\(\vec a = (1;m;2),\vec b = (m + 1;2;1)\) và \(\vec c = (0;m - 2;2)\). Giá trị  m bằng bao nhiêu để ba vectơ \(\vec a,\vec b,\vec c\) đồng phẳng.

A. \(m = {3 \over 5}\)

B. \(m = {2 \over 5}\)

C. \(m = {3 \over 4}\)

D. \(m = {2 \over 3}\)

Câu hỏi : 211538
 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \([\vec a,\vec b] = \left( {\left| {\matrix{m & 2  \cr 2 & 1  \cr} } \right|;\left| {\matrix{ 2 & 1  \cr 1 & {m + 1}  \cr} } \right|;\left| {\matrix{1 & m  \cr{m + 1} & 2  \cr} } \right|} \right) = \left( {m - 4;2m + 1;2 - {m^2} - m} \right)\)\([\vec a,\vec b].\vec c = (2m + 1)(m - 2) + 2(2 - {m^2} - m)\)

  vectơ \(\vec a,\vec b,\vec c\) đồng phẳng khi:

  \(\eqalign{& [\vec a,\vec b].\vec c = 0 \Leftrightarrow (2m + 1)(m - 2) + 2(2 - {m^2} - m) = 0  \cr &  \Leftrightarrow 2{m^2} - 4m + m - 2 + 4 - 2{m^2} - 2m = 0  \cr &  \Leftrightarrow  - 5m + 2 = 0  \cr&  \Leftrightarrow m = {2 \over 5} \cr} \)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com