Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ trục \(Oxyz\), mặt phẳng đi qua điểm \(A\left( {1,3, - 2} \right)\) và song song với mặt phẳng \(\left( P \right):2x - y + 3z + 4 = 0\)  là:

Câu 211884: Trong không gian với hệ trục \(Oxyz\), mặt phẳng đi qua điểm \(A\left( {1,3, - 2} \right)\) và song song với mặt phẳng \(\left( P \right):2x - y + 3z + 4 = 0\)  là:

A. \(2x - y + 3z + 7 = 0\)

B. \(2x + y - 3z + 7 = 0\)

C.  \(2x + y + 3z + 7 = 0\) 

D. \(2x - y + 3z - 7 = 0\)

Câu hỏi : 211884
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình mặt phẳng \(\left( Q \right)\)  song song với mặt phẳng \(\left( P \right):2x - y + 3z + 4 = 0\)  có dạng \(2x - y + 3z + m = 0\)  với \(m \ne 4\).

  Vì \(\left( Q \right)\) đi qua điểm \(A\left( {1,3, - 2} \right)\) nên ta có \(2.1 - 3 + 3.( - 2) + m = 0 \Leftrightarrow m = 7\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com