Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu nào dưới đây là đúng:

Câu 211998: Câu nào dưới đây là đúng:

A. Nếu |x| = 3,9 thì x = 3,9                                 

 

B. Nếu |-x| = 3,9 thì x = - 3,9

C.  Nếu  x = -3,9 thì |x| = 3,9                                 

D.  Nếu  - x = 3,9 thì |-x| = - 3,9

Câu hỏi : 211998

Phương pháp giải:

\(\left| x \right| = \left\{ \begin{array}{l}x\,\,\,\,\,\,khi\,\,x \ge 0\\ - x\,\,\,\,khi\,\,\,x < 0\end{array} \right.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta đã biết với \(x < 0\) thì \(|x| = -x.\)

  Do đó \(x = -3,9 < 0\) thì \(\left| x \right|=-\left( -3,9 \right)=3,9.\)

  Chọn C

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com