Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu đúng:

Câu 212001: Chọn câu đúng:

A. \(|2,5| + |-1,5| = 1 \)

B.  \(|2,5| + |-1,5| = 4\)

C. \( - | 2,5| + |-1,5| = -4 \)

D. \( |2,5| - | - 1,5| = 4\)

Câu hỏi : 212001

Phương pháp giải:

+) Ta bỏ trị tuyệt đối của các số theo quy tắc .


\(\left| x \right| = \left\{ \begin{array}{l}x\,\,\,\,\,\,khi\,\,x \ge 0\\ - x\,\,\,\,khi\,\,\,x < 0\end{array} \right.\)


+) Sau đó sử dụng quy tắc cộng trừ hai số nguyên dương để làm bài toán.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(|2,5| + |-1,5| =2,5 + 1,5 = 4\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com