Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ các chữ số \(1,2,3,4,5,6\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm \(4\) chữ số đôi một khác nhau?

Câu 212857: Từ các chữ số \(1,2,3,4,5,6\) có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm \(4\) chữ số đôi một khác nhau?

A.  \(15\)                                              

B. \(4096\)                               

C. \(360\)                                 

D. \(720\) 

Câu hỏi : 212857

Phương pháp giải:

Gọi số cần tìm là \(\overline{abcd}\) khi đó \(a,b,c,d\in \left\{ 1;2;3;4;5;6 \right\}\) khi đó tính số khả năng có thể chọn của \(a,b,c,d\) sau đó lấy tích các khả năng này sẽ ra kết quả cần tìm.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử số cần tìm là \(\overline{abcd}\) khi đó \(a,b,c,d\in \left\{ 1;2;3;4;5;6 \right\}\) và \(a,b,c,d\) đôi một khác nhau.

  Ta có \(a\) có \(6\) cách chọn.

  Do \(a\ne b\) nên \(b\) chỉ có \(5\) cách chọn.

  Tương tự ta có \(c\) có \(4\) cách chọn và \(d\) chỉ có \(3\) cách chọn.

  Vậy số các số tự nhiên cần tìm là \(6.5.4.3=360.\)

  Chọn đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com