`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu số phức \(z\) thỏa mãn điều kiện: \(z.\overline{z}=10(z+\overline{z})\) và \(z\) có phần ảo bằng \(3\)  lần phần thực 

Câu 213661: Có bao nhiêu số phức \(z\) thỏa mãn điều kiện: \(z.\overline{z}=10(z+\overline{z})\) và \(z\) có phần ảo bằng \(3\)  lần phần thực 

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

Câu hỏi : 213661

Phương pháp giải:

Gọi số phức \(z=a+bi\left( a,b\in R \right)\), thay vào điều kiện đề bài tìm \(a,b\Rightarrow z\).

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử \(z=a+bi\left( a,b\in R \right)\), ta có:

  \(z.\overline{z}=10(z+\overline{z})\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \left( {a + bi} \right)(a - bi) = 10(a + bi + a - bi)\\\Leftrightarrow {a^2} + {b^2} = 10.2a(1)\end{array}\)

  Theo giả thiết: \(b=3a\) (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {b = 3a}\\
  {{a^2} + {b^2} = 20a}
  \end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {b = 3a}\\
  {{a^2} - 2a = 0}
  \end{array}} \right.{\rm{ }}\)

  \(\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  a = 0\\
  b = 0
  \end{array} \right. \Rightarrow z = 0\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a = 2\\
  b = 6
  \end{array} \right. \Rightarrow z = 2 + 6i
  \end{array} \right..\)

  Vậy có 2  số phức \(z\) thỏa mãn đề bài

  Chọn B

  Chú ý:

  Sai lầm thường gặp:

  - Xác định sai công thức số phức liên hợp.

  - Giải sai hệ phương trình.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com