`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các oxit bên dưới oxit trung tính là:

Câu 214460: Trong các oxit bên dưới oxit trung tính là:

A. NO                               

B. P2O5                                     

C. SO2                                           

D. CO2

Câu hỏi : 214460
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NO là oxit trung tính

   P2O5 , SO2, CO2 là oxit axit

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com