Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nguyên tố X có 11electron và 12 nơtron. Nguyên tố X có kí hiệu nguyên tử là:

Câu 214647: Một nguyên tố X có 11electron và 12 nơtron. Nguyên tố X có kí hiệu nguyên tử là:

A. {}_{23}^{11}X

B. {}_{23}^{12}X

C.  {}_{11}^{23}X

D. {}_{12}^{23}X

Câu hỏi : 214647
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X có số khối là  12 + 11 =23 (đvC)

  Vậy X có kí hiệu là {}_{11}^{23}X

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com