Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

“Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm”

Câu văn trên được trích trong tác phẩm nào? 

Câu 215145: “Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mỏi mệt lắm”


Câu văn trên được trích trong tác phẩm nào? 

A. A. Mẹ hiền dạy con.

B. B. Con hổ có nghĩa.

C. C. Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.

D. D. Thầy bói xem voi.

Câu hỏi : 215145
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  B. Con hổ có nghĩa.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com