`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD. Đường thẳng MN song song với:

Câu 216294:  Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD. Đường thẳng MN song song với:

A.  AB                                    

B.  BC                                     

C.  PC                                     

D.  BD

Câu hỏi : 216294

Phương pháp giải:

Tính chất đường trung bình của tam giác.


 


 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

   

  MN là đường trung bình của tam giác ABC nên MN // BC.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com