Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nếu độ dài cạnh của một hình lập phương gấp lên k lần, với \(k\in {{\mathbb{R}}^{*}}\), thì thể tích của nó gấp lên bao nhiêu lần ?

Câu 216799: Nếu độ dài cạnh của một hình lập phương gấp lên k lần, với \(k\in {{\mathbb{R}}^{*}}\), thì thể tích của nó gấp lên bao nhiêu lần ?

A. \({{k}^{2}}\) lần

B. \(k\) lần

C. \({{k}^{3}}\) lần

D. \(\dfrac{{{k}^{3}}}{3}\) lần.

Câu hỏi : 216799

Phương pháp giải:

Phương pháp: Thể tích hình lập phương tỷ lệ thuận với lập phương độ dài cạnh

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải: Khi độ dài cạnh của hình lập phương gấp lên k lần thì thể tích của nó gấp lên k3 lần

  Chọn đáp án C

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com