Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hàm số \(y=\dfrac{2\text{x}+1}{x-1}\) . Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai?

Câu 216807:  Cho hàm số \(y=\dfrac{2\text{x}+1}{x-1}\) . Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng \(x=-\dfrac{1}{2}\)

B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng  \(y=2\)

C. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là \(-1\)

D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Câu hỏi : 216807

Phương pháp giải:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số \(y=\frac{ax+b}{cx+d}\) (nếu có) có phương trình \(x=-\frac{d}{c}\)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng x = 1

  Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com