Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số\(y=\frac{2\text{x}+3}{x-1}\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 217112: Cho hàm số\(y=\frac{2\text{x}+3}{x-1}\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có  một điểm cực trị

B. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất

C. Đường thẳng \(y=2\) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

D. Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)

Câu hỏi : 217112

Phương pháp giải:

Các hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất không có GTLN và GTNN

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com