Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(\int\limits_0^9 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 729,\,\) \(\,\int\limits_0^3 {f\left( {x + 6} \right){\rm{d}}x}  = 513.\) Tính \(I = \int\limits_0^2 {f\left( {3x} \right){\rm{d}}x} .\)

Câu 217843: Cho \(\int\limits_0^9 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 729,\,\) \(\,\int\limits_0^3 {f\left( {x + 6} \right){\rm{d}}x}  = 513.\) Tính \(I = \int\limits_0^2 {f\left( {3x} \right){\rm{d}}x} .\)

A. \(I = 414.\)

B. \(I = 72.\)

C. \(I = 342.\)

D. \(I = 216.\)

Câu hỏi : 217843

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức vi phân \(du = u'dx\) , áp dụng ta có: \(f\left( {x + 6} \right)dx = f\left( {x + 6} \right)d\left( {x + 6} \right)\) và lưu ý rằng \(f\left( x \right)dx = f\left( u \right)dx = f\left( v \right)dv = ...\(  và đổi cận.


Áp dụng linh hoạt công thức \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_b^c {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_a^c {f\left( x \right)dx} ,\) sau đó tính I.

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\int\limits_0^3 {f\left( {x + 6} \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_6^9 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 513 \Rightarrow \int\limits_0^9 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  - \int\limits_6^9 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_0^9 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  + \int\limits_9^6 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int\limits_0^6 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = 216.\).

  Vậy \(I = \int\limits_0^2 {f\left( {3x} \right){\rm{d}}x}  = {1 \over 3}.\int\limits_0^6 {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = {1 \over 3}.216 = 72.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Ha Phuong Thao tai sao tich phan 0 den 3cua f(x+6)=tich phan f(x) a?
   Thích Trả lời 24/02/2021 16:09 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Rosiekim em ko hieu
   Thích Trả lời 05/02/2021 21:13 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Hải 'p sao lại nhân với 1/3 ạ ??/
   Thích Trả lời 17/01/2021 09:48 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Quang Hưng Dạ e xin lỗi màn hình e nhỏ chỉ hiện 51 thiếu số 3 ạ
   Thích Trả lời 15/03/2020 22:05 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Quang Hưng Sao lại bằng 513 vậy ạ
   Thích Trả lời 15/03/2020 22:04 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Cường Linh cô ơi,dòng cuối đặt 3x=t thì làm j còn 1/3 ạ
   Thích Trả lời 16/03/2018 10:10 Tỉ lệ đúng 67 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com