`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có bao nhiêu đồng phân mạch hở, không phân nhánh ứng với công thức C6H12 ?

 

Câu 218141: Có bao nhiêu đồng phân mạch hở, không phân nhánh ứng với công thức C6H12 ?


 

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu hỏi : 218141

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính độ bất bão hòa k


Bước 2:  Xem ứng với CTPT này có những đồng phân nào:  đồng phân mạch C; đồng phân vị trí liên kết bội


Bước 3: Bắt đầu vẽ các đồng phân, lưu ý trục đối xứng để tránh việc trùng lặp CTCT

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  C6H12 có k = 1 => có 1 liên kết  trong phân tử

  CH2= CH-CH2-CH2-CH2-CH3

  CH3- CH=CH2-CH2-CH2-CH3 ( cis + trans)

  CH3- CH2-CH=CH-CH2-CH3  ( cis + trans)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com