Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trung hòa 3,1 gam 1 amin no, đơn chức cần 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức amin là:

Câu 218922: Trung hòa 3,1 gam 1 amin no, đơn chức cần 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức amin là:

A. C3H9

B. C2H7

C. CH5N       

D. C4H11N

Câu hỏi : 218922

Phương pháp giải:

Phương phápĐặt amin là CnH2n+1NH2=>namin = nHCl => Mamin

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CnH2n+1NH2  + HCl ->CnH2n+1NH3Cl

  0,1                   0,1

  Mamin= 14n+17=3,1:0,1=31   => n=1  => Amin: CH5N  

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com