Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô) là

Câu 219076: Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô) là

A. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc

B. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á và châu Âu

C. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật

D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm

Câu hỏi : 219076

Phương pháp giải:

phân tích.

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (Array) lời giải

  Giải chi tiết:

  Việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á và châu Âu va nội dung gây tranh cãi nhiều nhất giữa các nước vì nó liên quan đến quyền lợi của từng nước. Đây cũng là lí do làm cho hội nghị diễn ra gay go, căng thẳng. Thực chất của Hội nghị là cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt, để phân chia phạm vị thế lực, phân chia thành quả chiến tranh của các lực lượng mạnh, giữ vai trò chủ chốt nhất trong chiến tranh. Sự phân chia đó có liên quan đến hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau này.

  Chọn đáp án: B

  Chú ý:

  xét từ mục đich của các nước đế quốc khi thực hiện chiến tranh thế giới thứ hai là tranh giành thuộc địa để suy ra nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Ianta.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com