Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trật tự  hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Câu 219074: Trật tự  hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

A. Liên Xô và Mỹ.

B. Mỹ và Anh.

C. Liên Xô và Anh.

D. Liên Xô và Pháp. 

Câu hỏi : 219074

Phương pháp giải:

sgk trang 71, suy luận. 

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được thiết lập, đó là trật tự thế giới hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới bị chia thành hai phe – tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, do hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu.

  => Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau chiến tranh thế giới thứ hai xác lập vị trí của hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com