`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 219079: Cho các sự kiện:

1. Việt Nam và Mĩ bình thường hoá quan hệ

2. Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc

3. Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 1, 3, 2

B. 2, 1, 3.

C. 3, 2, 1

D. 1, 2, 3.

Câu hỏi : 219079

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com