Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các sự kiện:

1. Việt Nam và Mĩ bình thường hoá quan hệ

2. Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc

3. Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

Câu 219079: Cho các sự kiện:


1. Việt Nam và Mĩ bình thường hoá quan hệ


2. Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc


3. Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.


Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

A. 1, 3, 2

B. 2, 1, 3.

C. 3, 2, 1

D. 1, 2, 3.

Câu hỏi : 219079

Phương pháp giải:

sgk trang 5-7, sắp xếp.

 • Đáp án : B
  (12) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1. Việt Nam và Mĩ bình thường hoá quan hệ (11-7-1995)

  2. Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc (9-1977)

  3. Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (16-10-2007)

  Chọn đáp án: B  (2,1,3)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com