Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chiếc tàu chạy với vận tốc 25km/h khi nước đứng yên. Hỏi vận tốc thực tế là bao nhiêu khi nó chạy xuôi dòng biết vận tốc dòng nước là 6km/h?

Câu 220211: Một chiếc tàu chạy với vận tốc 25km/h khi nước đứng yên. Hỏi vận tốc thực tế là bao nhiêu khi nó chạy xuôi dòng biết vận tốc dòng nước là 6km/h?

A. 30

B. 31

C. 32

D. 33

Câu hỏi : 220211

Phương pháp giải:

Ta có công thức: vận tốc xuôi = vận tốc tàu + vận tốc dòng nước.  Sử dụng quy tắc cộng hai số nguyên dương ta cộng như cộng hai số tự nhiên

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vận tốc xuôi dòng của tàu là: \(25 + 6 = 31\,\,\,(km/h)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com