Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai khẩu pháo cao xạ cùng bắn độc lập với nhau vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu lần lượt là 0,6 và 0,7. Tính xác suất để mục tiêu trúng đạn (Mục tiêu bị trúng đạn khi bị trúng đạn của cả hai khẩu pháo)

Câu 221013: Hai khẩu pháo cao xạ cùng bắn độc lập với nhau vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng mục tiêu lần lượt là 0,6 và 0,7. Tính xác suất để mục tiêu trúng đạn (Mục tiêu bị trúng đạn khi bị trúng đạn của cả hai khẩu pháo)

A. 0,88        

B. 0,46

C. 0,42        

D. 0,28

Câu hỏi : 221013
 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   Vì 2 khẩu pháo bắn độc lập với nhau

  \( \Rightarrow \) Xác suất để mục tiêu bị trúng đạn là: \(P = 0,6.0,7 = 0,42\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com