Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {25} \) bằng:

Câu 221200: \(\sqrt {25} \) bằng:

A. 25

B. - 25

C. 5 và - 5   

D. 5

Câu hỏi : 221200

Phương pháp giải:

+ Dựa vào định nghĩa căn bậc hai của một số

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:\(\sqrt {25}  = \sqrt {{5^2}}  = 5\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com