Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

\(F = \left| {2x - \frac{3}{5}} \right| + \frac{1}{5}\)

Câu 221208: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức


\(F = \left| {2x - \frac{3}{5}} \right| + \frac{1}{5}\)

A. \(x = \frac{ - 3}{{10}}\)

B. \(x = \frac{7}{{10}}\)

C. \(x = \frac{3}{{10}}\)

D. \(x = \frac{- 7}{{10}}\)

Câu hỏi : 221208

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất giá trị tuyệt đối của một số là một số luôn dương, Từ đó đánh giá biểu thức cần xét.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(F = \left| {2x - \frac{3}{5}} \right| + \frac{1}{5}\)

  Ta có: \(\left| {2x - \frac{3}{5}} \right| \ge 0\) với mọi giá trị của x

  Suy ra \(F = \left| {2x - \frac{3}{5}} \right| + \frac{1}{5} \ge \frac{1}{5}\) với mọi x

  Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi \(\left| {2x - \frac{3}{5}} \right| = 0 \Leftrightarrow 2x - \frac{3}{5} = 0 \Leftrightarrow 2x = \frac{3}{5} \Leftrightarrow x = \frac{3}{{10}}\)

  Vậy giá trị nhỏ nhất của F là \(\frac{1}{5}\) khi  \(x = \frac{3}{{10}}\)

   

   

   

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com