`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC và tam giác DEF có AB = DE, \(\widehat B = \widehat E\) , BC = EF. Biết AC = 5cm. Độ dài DF là:

Câu 221561: Cho tam giác ABC và tam giác DEF có AB = DE, \(\widehat B = \widehat E\) , BC = EF. Biết AC = 5cm. Độ dài DF là:

A. 4cm

B. 5cm

C. 6cm

D. 7cm

Câu hỏi : 221561

Phương pháp giải:

+Sử dụng trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau  từ đó suy ra hai cạnh tương ứng bằng nhau. 

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét tam giác ABC và tam giác DEF có AB = DE, \(\widehat B = \widehat E\) , BC = EF nên \(\Delta ABC = \Delta DEF\)(c.g.c).

  Do đó DF=AC = 5cm.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com