Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Tìm tất cả các giái trị thực của tham số m để hàm số \(y=\frac{mx+2}{2x+m}\) nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

Câu 221564:  Tìm tất cả các giái trị thực của tham số m để hàm số \(y=\frac{mx+2}{2x+m}\) nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

A. \(m=0\)

B. \(-2<m<2\)

C. \(m=-1\)

D. \(\left[ \begin{array}{l}m <  - 2\\m > 2\end{array} \right.\)

Câu hỏi : 221564

Phương pháp giải:

Điều kiện để hàm số nghịch biến trên \(\left( a;b \right)\) là \(y'<0,\forall x\in \left( a;b \right)\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y'=\frac{{{m}^{2}}-4}{{{\left( x+m \right)}^{2}}}\).

  Để hàm số đã cho nghịch biến thì \(y'<0\)

  \(\Leftrightarrow {{m}^{2}}-4<0\Rightarrow -2<m<2\)

  Đáp án B

  Chú ý:

  Cần phân biệt điều kiện để hàm số đồng biến, nghịch biến dẫn đến chọn nhầm Đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com