Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí

Câu 222669: Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí

A. 23023’B - 8034’B và 102009’Đ - 109020’Đ.

B. 23023’B - 8030’B và 102009’Đ - 109024’Đ.

C. 23020’B - 8030’B và 102009’Đ - 109024’Đ.

D. 23023’B - 8034’B và 102009’Đ - 109024’Đ.

Câu hỏi : 222669
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí 23023’B - 8034’B và 102009’Đ - 109024’Đ (sgk Địa lí 12 trang 13)

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com