Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

Câu 223970: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan?

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10.

C. CH4, C2H6, C4H6, C5H12­.

D. C2H6, C3H8, C4H10, C6H14.

Câu hỏi : 223970

Phương pháp giải:

Dãy đồng đẳng của ankan có công thức chung là: CnH2n+2 (n ≥ 1, n nguyên).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A loại vì là đồng đẳng của ankin

  B loại vì C2H2, C3H4 thuộc dãy đồng đẳng của ankin

  C loại vì C4H6 thuộc dãy đồng đẳng của ankin

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com