Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etilen bằng cách:

Câu 224009: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế etilen bằng cách:

A. đun etanol ở nhiệt độ cao.

B. đun etanol với H2SO4 đặc ở 1700C.

C. đun etanol với H2SO4 đặc ở 1400C.

D. đun etanol với dung dịch KMnO4.

Câu hỏi : 224009

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp điều chế anken trong phòng thí nghiệm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế C2H4 bằng cách đun etanol với H2SO4 đặc ở 170oC:

  C2H5OH \(\xrightarrow[{{{170}^o}C}]{{{H_2}S{O_4}\,dac}}\) C2H4 + H2O

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com