Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

Câu 224606: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?


A. \(y = {x^4} - 4{x^2} - 2\).                       

B.  \(y = {x^4} - 4{x^2} + 2\).

C. \(y = {x^4} + 4{x^2} + 2\).                       

D.  \(y =  - {x^4} + 4{x^2} + 2\).

Câu hỏi : 224606

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số ta tìm được dạng hàm số và các dấu của hệ  số a, b, c, d. Đây là đồ thị hàm số trùng phương: \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +) Nét cuối cùng cùa đồ thị hàm số đi lên nên a > 0. Từ đó loại đáp án D.

  +) Đồ thị hàm số có 2 cực tiểu và 1 cực đại nên : \(\left\{ \begin{array}{l}a > 0\\b < 0\end{array} \right.\)  nên loại đáp án C.

  +) Đồ thị giao với trục tung tại điểm (0;2) nên c = 2. Nên loại A.

  Vậy chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com