Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình sau \({3^{2x + 8}} - {4.3^{x + 5}} + 27 = 0\).

Câu 224608: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình sau \({3^{2x + 8}} - {4.3^{x + 5}} + 27 = 0\).

A. \( - 5\).                             

B. \(5\).                            

C. \(\frac{4}{{27}}\).    

D. \( - \frac{4}{{27}}\).

Câu hỏi : 224608

Phương pháp giải:

Giải phương trình sau đó tính tổng các nghiệm của phương trình đã cho ta tìm được đáp án đúng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{3^{2x + 8}} - {4.3^{x + 5}} + 27 = 0\\ \Leftrightarrow 6561.{\left( {{3^x}} \right)^2} - {972.3^x} + 27 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{3^x} = \frac{1}{9}\\{3^x} = \frac{1}{{27}}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}{3^x} = {3^{ - 2}}\\{3^x} = {3^{ - 3}}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 2\\x =  - 3\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy: tổng tất cả các nghiệm của phương trình là \( - 3 + ( - 2) =  - 5\)

  Chọn. A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com