Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ sau năm 1978, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

Câu 225914: Từ sau năm 1978, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

A. Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.

B. Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân.

C. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc

D. Thực hiện cải cách mở cửa.

Câu hỏi : 225914

Phương pháp giải:

Sgk trang 23, suy luận

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ năm 1959 – 1978, Trung Quốc lâm vào tình trạng không ổn định về kinh tế, chính trị và xã hội.

  Tháng 12-1978, Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới, do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế - xã hội của đất nước.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com