Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy số nào dưới đây có giới hạn bằng \(+\infty \)?

Câu 226140: Dãy số nào dưới đây có giới hạn bằng \(+\infty \)?

A.  \({{u}_{n}}=\frac{{{n}^{2}}-2n}{5n+5{{n}^{2}}}.\)                     

B.  \({{u}_{n}}=\frac{1+{{n}^{2}}}{5n+5}.\)                  

C. \({{u}_{n}}=\frac{1+2n}{5n+5{{n}^{2}}}.\)                       

D.

 \({{u}_{n}}=\frac{1-{{n}^{2}}}{5n+5}.\)


Câu hỏi : 226140

Phương pháp giải:

Chia cả tử mẫu của phân thức cho \({{n}^{2}}\).

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{align}  & \lim \frac{{{n}^{2}}-2n}{5n+5{{n}^{2}}}=\lim \frac{1-\frac{2}{n}}{\frac{5}{n}+5}=\frac{1}{5}. \\ & \lim \frac{1+{{n}^{2}}}{5n+5}=\lim \frac{\frac{1}{{{n}^{2}}}+1}{\frac{5}{n}+\frac{5}{{{n}^{2}}}}=+\infty . \\ & \lim \frac{1+2n}{5n+5{{n}^{2}}}=\lim \frac{\frac{1}{{{n}^{2}}}+\frac{2}{n}}{\frac{5}{n}+5}=\frac{0}{5}=0. \\ & \lim \frac{1-{{n}^{2}}}{5n+5}=\lim \frac{\frac{1}{{{n}^{2}}}-1}{\frac{5}{n}+\frac{5}{{{n}^{2}}}}=-\infty . \\\end{align}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com