`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

Câu 227055: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A.  Viên đạn đang bay trên cao

B. Lò xo bị nén trên mặt đất.

C. Hòn bi đang lăn trên mặt đất.

D. Lò xo treo trên cao so với mặt đất.

Câu hỏi : 227055
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com