Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi. Biết hợp chất này nặng hơn phân tử hiđro 71 lần. Nguyên tử khối và tên nguyên tố R là

Câu 228936: Một hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố oxi. Biết hợp chất này nặng hơn phân tử hiđro 71 lần. Nguyên tử khối và tên nguyên tố R là

A.

Photpho: NTK = 31

 

B.

Lưu huỳnh: NTK = 32

 

C.

Cacbon: NTK = 12

 

D.

Silic: NTK = 28

 

Câu hỏi : 228936

Phương pháp giải:

Hợp chất là R2O5 → MR

 • Đáp án : A
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  PTKR2O5 = 2NTKR + 5.16 = 71.2 = 142

  → NTKR = 31 (Photpho, kí hiệu là P)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com