Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Từ CTHH Na2CO3. Cho biết ý nào sau đây đúng?

 

Câu 228943: Từ CTHH Na2CO3. Cho biết ý nào sau đây đúng?


 

A.

Hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên

B.

 Hợp chất trên do 3 nguyên tử Na, C, O tạo nên

C.

Hợp chất trên do nguyên tử Na và nhóm( CO3) tạo nên

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu hỏi : 228943
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ý nghĩa CTHH Na2CO3 là hợp chất trên do 3 nguyên tố là: Na, C, O tạo nên

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com