Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà:

Câu 229008: Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà:

A.

Có chất mới sinh ra                                                          

B.

 Vẫn giữ nguyên chất ban đầu

C. Có chất rắn tạo thành                                                        

D. Có chất khí tạo thành

Câu hỏi : 229008
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà: Vẫn giữ nguyên chất ban đầu

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com