Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phòng thí nghiệm có 1 lớp học có 6 nhóm học sinh cần điều chế O2 từ hóa chất KClO3 để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm cần thu 2 bình khí oxi, mỗi bình chứa 280 ml. Khối lượng KClO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết các khí đo được ở đktc.

Câu 229391: Trong phòng thí nghiệm có 1 lớp học có 6 nhóm học sinh cần điều chế O2 từ hóa chất KClO3 để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm cần thu 2 bình khí oxi, mỗi bình chứa 280 ml. Khối lượng KClO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết các khí đo được ở đktc.

A. 2,04 gam                            

B. 12,25 gam                           

C. 18,375 gam                       

D. 21,75 gam

Câu hỏi : 229391

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH:  2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2KCl + 3O2


 


Vì 1 nhóm cần điều chế 2 bình khí O2 mà có tất cả 6 nhóm nên lượng O2 điều chế được là:


VO2 = 6× 2×0,28 = ? (lít). Từ đó tính được số mol O2


Dựa vào PTHH, tính mol KClO3 theo mol O2 và suy ra khối lượng.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  280 ml = 0,28 lít

  1 bình khí O2 có V = 0,28 lít

  → 2 bình khí O2 có V = 2×0,28 = 0,56 (lít)

  Vì 1 nhóm cần điều chế 2 bình khí O2 mà có tất cả 6 nhóm nên lượng O2 điều chế được là:

  VO2 = 6× 0,56 = 3,36 (lít).

  → Tổng số mol O2 ở đktc cần điều chế là: \({n_{{O_2}(dktc)}} = \frac{{{V_{{O_2}}}}}{{22,4}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,(mol)\)

            PTHH: 2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2KCl + 3O2

  Theo PTHH: cứ 2 mol KClO3 pư sinh ra 3 mol O2

                     Vậy x = ? mol pư sinh ra 0,15 mol O2

  \( \Rightarrow x = \frac{{2.0,15}}{3} = 0,1\,(mol)\)

  Tổng số gam KClO3 cả 6 nhóm cần lấy là: \({m_{KCl{O_3}}} = {n_{KCl{O_3}}} \times {M_{KCl{O_3}}} = 0,1 \times 122,5 = 12,25\,(g)\)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com