`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau.

 Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là :

   

Câu 231162: Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau. Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là :


   

A.    36                               

B. 38                               

C.  40                                 

D.

42

Câu hỏi : 231162

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu để tìm tổng các tần số.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số của dấu hiệu trong bài này là số bài có từ sai.

  Khi đó tổng các tần số của dấu hiệu là :

            6 + 12 + 1 + 6 + 5 + 4 + 2 + 1 + 5 = 42

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com