Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nguyên tử Brom chuyển thành ion bromua bằng cách:

Câu 231683: Một nguyên tử Brom chuyển thành ion bromua bằng cách:

A.

Nhận thêm 1 electron                                                         

B.

 Cho đi 1 electron

C. Nhận thêm 2 electron                                                         

D. Cho đi 2 electron

Câu hỏi : 231683
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Brom có cấu hình e là: [Ar] 3d10 4s2 4p5 => brom cần 1 e để đạt cấu hình bền vững (Br -)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com