Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi- hóa khử?

Câu 231682: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi- hóa khử?

A.

Phản ứng hóa hợp                                                             

B.

Phản ứng phân hủy

C. Phản ứng trao đổi                                                               

D. Phản ứng thế

Câu hỏi : 231682
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng trao đổi luôn không phải là phản ứng oxi hóa – khử.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com