Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa?

Câu 231896: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa?

A.

FeO +2 HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O

B.

Fe2O3 +6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

C.

 FeO +10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. Fe3O4 + 8HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O

Câu hỏi : 231896

Phương pháp giải:

Chất oxi hóa là chất nhận e => số oxi hóa giảm

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  FeO +10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

  Fe2+  → Fe+3 

  N+5 → N+2

  Mẹo nhận dạng nhanh phản ứng oxi hóa của  HNO3 là có khí sản phẩm (NO2  , NO , N2 , N2O , NH4NO3)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com