`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đâu là phương trình có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O :

Câu 232500: Đâu là phương trình có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O :

A. HCl + KOH → KCl + H2O

B. KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O

C. HCl + Mg(OH) → MgCl2 + H2O

D. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + HCl

Câu hỏi : 232500
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. H+ OH→ H2O :

  B. OH- + HCO3 → CO32- + H2O

  C. H + + Mg(OH)2 → Mg2+ + H2O

  D. SO42- + Ba2+ → BaSO4

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com