Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Loại gió có tác động thường xuyên đến toàn bộ lãnh thổ nước ta là :

Câu 233140: Loại gió có tác động thường xuyên đến toàn bộ lãnh thổ nước ta là :

A.  Gió mậu dịch.          

B. Gió mùa Đông Bắc. 

C. Gió phơn.            

D. Gió địa phương

Câu hỏi : 233140
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do vị trí nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến Bắc Bán Cầu nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của Gió Mậu dịch (Gió Tín Phong) (sgk trang 16)

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com